Akademie třetího věku - činnost ukončena v roce 2012

Třetí věk je období, jehož počátek obvykle souvisí s odchodem do důchodu. Naději na zdravé a spokojené stáří do nejvyššího věku zvyšuje tzv. aktivní stárnutí – zachovávání a rozvíjení psychických, komunikačních a sociálních aktivit včetně celoživotního vzdělávání.

Akademie třetího věku má ve městě již dlouholetou tradici. Po otevření Centra celoživotního vzdělávání jsme rozhodli v této činnosti pokračovat a v září 2006 byl otevřen 1. ročník.

Činnost akademie

Základem činnosti je přednášková vzdělávací činnost na různá témata, mnohdy z podnětu studentů. Studium v ATV je určeno všem zájemcům starším 50 let. Délka cyklu jsou tři roky, při splnění podmínek získá student absolventský list. Pokud má zájem, může pokračovat v dalším cyklu. Základní podmínkou splnění ročníku je aktivní účast na 70% přednášek v daném školním roce. Zájemce je zapsán do ročníku po složení zápisného ve stanovené výši.

Studenti ATV mají možnost za zvýhodněných podmínek absolvovat další kurzy z nabídky CCV – kurz Obsluha PC, kurz Trénování paměti,…

Obálkami v katalogu knih přispívají:

Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

© 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.